Yn uchel

Os ydych chi’n dawel, chi

rhaid iddo beidio â bod yn ddall.

Os mai prin yw eich geiriau,

gall rhai fod yn sibrwd,

rhaid i rai fod yn uchel.

thfrgy9