Byd gwell

Rydych chi eisiau byd gwell?

Dilynwch eich defosiwn, eich

angerdd, eich obsesiwn, waeth

beth a phwy rydych chi’n ei

droseddu, gan oddef beth a

phwy sy’n eich tramgwyddo.

Cofiwch, dim ond oherwydd

eich bod yn troseddu, nid yw’n

golygu eich bod chi’n iawn.