Stormydd

Yn ei wallgofrwydd

mae’n gweddïo am

stormydd ac yn

breuddwydio bod

stormydd yn dod

â heddwch iddo.