Trasiedi

Dim ond dau

drasiedi sydd

mewn bywyd – 

Ddim yn cael yr

hyn rydych chi ei

eisiau, a’i gael.