Cyfrinachau

Efallai y bydd ein 

cyfrinachau yn ein

gwneud ni’n sâl.

Efallai y byddan

nhw’n ein gwella

ni hefyd. Hebddyn

nhw, rydyn ni’n wag.