Yr awyr

Dim ond

gyda’r galon

y gellir

dal yr awyr.