Y tu hwnt

Roedd ei holl

adnoddau

y tu hwnt

i fyd ei dderbyn.

ihgr15