Wedi mynd

Gadewais, diflannu, fil o weithiau,

wedi lleihau mwy bob tro, yn anadferadwy,

o’r blaen ildiodd rhith i sicrwydd.

Os oes rhaid i chi adael i mi edrych amdanaf,

rwyf eisoes wedi mynd. Os oes rhaid

edrychwch amdanaf, ni fyddwch byth

yn dod o hyd i mi. Peidiwch byth â gadael

iddo gael ei ddweud, roeddwn i’n anwir,

Ni welais i gartref erioed y tu mewn i chi.