Gwrthryfela

Nid yw’r gorffennol cryf, annibynnol, hunan-feddiannol byth yn dod â gorffennol syml, syml, di-boen. Mewn cymdeithas sy’n elwa, elw, o hunan-amheuaeth, mae hunan-orchymyn yn weithred o wrthryfel. Felly, o’r cryf, undeb anwahanadwy bregusrwydd ac anorchfygolrwydd, wedi’i rwymo ynghyd â gwifren tyllu dewrder.