Llwfrdra

Sut y byddwch chi’n maddau i chi’ch hun

i bawb nad oeddech yn meiddio gafael ynddynt

er mor hawdd o fewn eich cyrraedd?

hnmk24