Cryfder

Ni fydd y cryfder

rydych chi’n ei

wysio mewn

gwendid byth yn

eich gadael chi.