Glaw

Sut mae’r tywydd heddiw?

Rydyn ni’n cael glaw dymunol

heddiw. Rydyn ni’n cael glaw

annymunol heddiw. Pam ydych

chi’n gofyn? Mae bob amser

yr un peth, y naill neu’r llall.