Rhyddhau

Os gellir cipio

delwedd, a ellir ei

rhyddhau hefyd?