Wyddoch chi ddim

Ac roeddech chi’n meddwl eich bod chi’n fy adnabod…

A wnaethoch chi erioed edrych yn ddwfn i’m llygaid?

Ydych chi wedi gosod eich palmwydd agored ar fy nghalon?

Onid ydych chi wedi pendroni ar fy nwyster tawel,

fy sensitifrwydd deallus? Mae wedi bod yno ar hyd a lled,

oes mewnoli. Nid yw hwn yn gyfaddefiad. Rwy’n euog o ddim.

Er fy mod i’n hoffi lleoedd tynn, nid wyf erioed wedi bod

yn y cwpwrdd. Rwy’n mentro yma, nid allan, ond y tu hwnt.

Wedi dod i ben fy hun o’r ddrysfa ravelled, tagu rhybudd,

dyma fi, yn beiddgar ddigon neb arall i fod.