Geiriau

Roedd hi’n caru

sut roedd ei eiriau,

naill ai’n ysgrifenedig

neu’n llafar, yn cyflymu

rhythm ei phwls.

vvbbcc53