Celf

Diolchgarwch yw celf.

Mae celf yn gyfaddefiad.

Mae celf yn obsesiwn.

Mae celf yn dyfnhau’r

dirgelwch ac yn mynd

y tu hwnt iddo. Mae celf

yn hud a ddarperir o’r

celwydd o fod yn wirionedd.

Heb gelf, byddai’r gwir

yn ein lladd.