Y moesol

Moesol y stori,

unrhyw stori,

yw hon –

Nid chi yw’r

un a ddewiswyd.

Chi yw’r

un sy’n dewis.