Perlau

Ysywaeth, mae’r rhan fwyaf

ohonom yn fwy baróc na

pherlau clasurol, mwy garw

ac amherffaith na diemwntau

wedi’u torri’n berffaith.