Caru

Nid yw cariad

yn gwneud hynny

dim ond eistedd yno,

fel carreg.

Rhaid ei wneud,

fel bara, a,

bob dydd, wedi

ei wneud eto.

tyui8