Dechreuadau

Nid oes dim yn dechrau ’tan

rydych chi’n cyrraedd yno.

Gadewch, neu ni fyddwch

byth yn cyrraedd. Peidio,

i ddechrau o’r newydd.