Golau

Os ydych chi’n teimlo’n flinedig, nid oherwydd eich bod wedi gwneud cymaint, ond oherwydd eich bod wedi gwneud cyn lleied, mae eich arafwch mewn perygl o symud ymlaen i ddiffyg ysbryd, ac oddi yno i ddiffyg bywyd.

Os na fydd unrhyw beth yn newid, nid oes dim yn newid. Peidio, a dechrau o’r newydd. Dewch o hyd i olau ar ddiwedd twnnel, pa mor hir bynnag; rhedeg y gauntlet hwnnw; codi eto. Nid yw bywyd yn rhoi ei hun i un sy’n ceisio cadw ei holl gynghorion ar unwaith. Os gwrthodir unrhyw beth i chi am ba reswm bynnag, yn amlwg, nid oes ei angen arnoch yn awr.

Dewch o hyd i gryfder a llawenydd yn yr hyn y mae eich synhwyrau yn ei ganfod. Ffwcio popeth sy’n cachu sy’n rhedeg trwy’ch ymennydd. Mewn gofod wedi’i ailfywiogi, bydd eich meddwl, hefyd, wrth gymodi â’ch ymwybyddiaeth synhwyraidd, yn cael ei adfer i dawelwch.