Meddwdod

Er mwyn i gelf fodoli, er mwyn i unrhyw fath

o weithgaredd esthetig neu ganfyddiad fodoli,

mae rhagamod seicolegol penodol yn anhepgor

– meddwdod.

sexrc14