Y rhosyn

Boed i’ch cyrhaeddiad ragori ar eich gafael. Awyddwch y rhosyn dim ond pe byddech chi’n ymhyfrydu yn ei berarogl ar ôl rhoi eich gwaed iddo. Peidiwch â galaru bod y brwyn rhosyn yn gyforiog o ddrain, yn hytrach llawenhewch fod rhosod ar y llwyn drain. Fel rhosyn eich hun, mewn dwylo ymosodol diangen, byddwch yn gwerthfawrogi arwyddocâd drain yn well.