Diweddiadau hapus

I amseroedd hapus, nid oes diweddiadau hapus. Daw terfyniadau yn union fel y dylent, ac er y gellir eu rhagweld, hyd yn oed wedi cynllunio ar eu cyfer, rywsut, ni allant helpu ond bod yn drist, hyd yn oed yn dorcalonnus. Gwnewch y canol yn hapus, felly. Gwnewch iddo bara cyhyd ag y gall. Dylai’r dechrau fod yr hapusaf – y cyfan sydd yna, y bydd, o’ch blaen, o hyd cyn y canol, cyn y diwedd.