Hunangofiannol

Ydych chi’n dyheu am esgyn i’r nefoedd? Paratowch yn gyntaf i ddisgyn i uffern. Nefoedd yw gwirionedd a gyrhaeddir; uffern, ond gwadwyd y gwirionedd.

Mae celf yn bersonol, hunangofiannol. Efallai na fydd eich uchelfannau yn fwy na’ch dyfnder. Ni all dyrchafu eich llawenydd ragori ar ddwyster eich poen. Dyfeisiad yn unig yw bywyd sy’n cael ei fyw yn ficeriously; dim ond twyll yw bywyd heb angerdd, defosiwn, addoliad, aberth, ymrwymiad, obsesiwn, poen a llawenydd; gwadu egni’r greadigaeth.

I ysgrifennu, i swyno, i ddeffro, mae’n hanfodol bod bywyd rhywun yn deilwng o gronicl.