Yn y canol

Yng nghanol eich bod mae gennych chi

yr atebion i’r cwestiynau hanfodol hyn.

Rydych chi’n gwybod pwy ydych chi.

Rydych chi’n gwybod beth na allwch

chi fyw hebddo. Rydych chi’n gwybod

pryd mae’n rhaid i chi symud, a ble rhaid

i chi fynd. Rydych chi’n gwybod pam

mai’ch unig ddewis yw ffoi. Eich atebion

yw eich tynged – anorchfygol, anadferadwy.