Chwant

Datgelwch eich hun

mewn cysgod fel y nos.

Yng ngoleuni’r lleuad,

datguddiwch eich chwant.

qmpspsh48