Chwant

Datgelwch eich hun
mewn cysgod fel y nos.
Yng ngoleuni’r lleuad,
datguddiwch eich chwant.

qmpspsh48