Cymdogion

Mae athrylith a gwallgofrwydd yn gymdogion

drws nesaf, weithiau’n edrych i mewn i ffenestri

ei gilydd, byth yn petruso i fenthyg siwgr ei gilydd.

Mae’r doeth yn gwybod nad oes blas gwell

na gwefusau a thafod gwallgofrwydd.