Y mynydd

Efallai eich bod chi’n teimlo’n unig, oherwydd eich bod chi’n arolygu dim ond yr hyn sydd o flaen eich llygaid pan fydd eich pen i lawr, a’ch bod chi’n edrych ar y ddaear rydych chi’n sefyll arni yn unig. Codwch eich pen i ffwrdd oddi wrth eich brest. Codwch ef i’r awyr. Mae’r mynydd i’r dringwr yn gliriach o’r gwastadedd. Ni fyddwch yn dod o hyd i gydbwysedd ‘tan i chi newid eich persbectif.