Ymrwymiad

Pa un ydych chi’n ei yfed,

y dŵr neu’r don? Dim ond

yn y rhai  sy’n barod i foddi

y mae’r môr yn ymddiried.