Dial

Y dial gorau – adennill egni a oedd unwaith yn real neu wedi’i

ddychmygu – yw gwella, i fod yn well, gwella’ch hun y tu hwnt

i’r disgwyl, y tu hwnt i gydnabyddiaeth – ei drawsnewid,

byth eto nes bod marwolaethau’n galw i ildio i analluogrwydd.