Rhwng

Mae’r hyn sy’n eich tramgwyddo yn eich temtio.

Yr hyn sy’n eich digio, sy’n eich meddiant. Ni ddylid

dal neb ar fai, ei geryddu, am y celwyddau y mae eraill

yn byw. Rhwng rhagrith a gwirionedd, mae goddefgarwch.

wxsex2