Fy mywyd

Nid wyf am gyrraedd diwedd fy oes

i ddarganfod fy mod wedi byw dim

ond ei hyd. Rwyf am fod wedi byw

uchder, dyfnder a lled y peth hefyd.