Cwestiynau

Rhai blynyddoedd,

gofynnir cwestiynau;

rhai blynyddoedd,

rhoddir atebion.