Breuddwydion

Boed i’ch breuddwydion

fod yn fwy na’ch ofnau;

eich gweithredoedd

yn uwch na’ch geiriau.