Amser, fel dŵr

Mae amser, fel dŵr, yn hylif.

Nid yw un yn edrych yn ôl mewn amser,

fel petai’n ffordd i’r pellter,

gyda cherrig milltir yn atalnodi cof.

Fel dŵr, mae un yn edrych i mewn i amser,

trwyddo, pellter wedi’i fesur mewn dyfnder,

mewn amwysedd, mewn ebargofiant.