Edrych o fewn

Os nad oes unrhyw wrthrych, dim delwedd, heb unrhyw ffocws, ar beth ydych chi’n edrych? Nid ydych yn edrych, a dweud y gwir. Rydych chi’n teimlo o fewn, lle mae’r canfyddiad o’ch gweithred o edrych. Y syniad yw ymddieithrio’r meddwl, canfod gyda’r synhwyrau yn unig, derbyn, anrhydeddu, dim ond yr hyn nad yw o gwbl wedi cael ei hidlo drwy’r meddwl, a’i ystumio gan y meddwl.