Cydbwysedd

Sut i fyw bywyd mwy boddhaus? Yn lle da a drwg, craff, yn hytrach, cydbwysedd ac anghydbwysedd, ac ymdrechu i gael cydbwysedd. Gall cydbwysedd fod yn gymedroli; nid yw byth yn gyffredinedd. Y gamp i ddod o hyd i’ch cydbwysedd a’i gadw yw gwybod ble gwnaethoch ei golli. Er mwyn sicrhau cydbwysedd, rhaid i chi geisio ac ildio i’r ecwilibriwm yn y gofod rydych chi’n ei gael eich hun ynddo, neu’r gofod rydych chi’n symud drwyddo. Mae’r cydbwysedd yn ofodol, yn gyd-destunol; hyd yn oed sbatotemporal, wrth gynnwys symud. Mae gwadu bob amser yn ennyn anghydbwysedd.