Tymhorau

Mae fy nghalon o’r gaeaf.

Mae fy enaid o’r hydref.

Mae fy dewrder o’r haf.

Mae fy niolchgarwch o’r gwanwyn.