Dewis

Gwneir arwresau ac arwyr gan

y llwybrau y maent yn eu dewis,

nid gan y pwerau sydd ganddynt.

faeces21