Gwahanu

Y meddwl sy’n gwahanu’r byd y tu allan i’r byd y tu mewn,

gan greu gwrthwynebiad, cynhyrchu casineb ac ofn,

gan achosi holl druenusrwydd bywyd.