Dŵr a golau

A yw’ch synhwyrau yn eich gorchymyn chi, neu a yw’ch meddwl? Pa un ydych chi’n ei yfed, y dŵr neu’r don? Dim ond yn y rhai sy’n barod i foddi y mae’r môr yn ymddiried. Y gwellhad ar gyfer unrhyw beth yw dŵr a golau, wedi’i gydblethu. Mewn chwys, rhedir eich gauntlet – y golau ar ddiwedd y twnnel. Mae’n bwysig llai sut rydych chi’n traipse yn yr haul na sut rydych chi’n dioddef y tân. Mewn dagrau, a yw eich galar yn hydawdd. Trwy eich clwyfau y daw’r golau i mewn i’ch gwella. Byddwch fel dŵr. Llithro trwy fysedd, ond dal i fyny’r llong. Byddwch fel golau. Esboniwch y gwir, ond cymerwch ofal i beidio â bod yn ddall. Er mwyn aros ar y llwybrau culaf, nid oes angen i un fod yn dda, ond yn gytbwys. Nid yw gwyn bob amser ysgafn. Nid yw du bob amser yn dywyll.