Gwyrth

Mewn dim,

dim ond

y greadigaeth

yn wyrth.