Gwadiad

Efallai y bydd therapi yn golygu y bydd yn haws wynebu eich dyfodol; ni all newid eich gorffennol, na gwneud yn haws ei wrthod.