Gweini meddal

Mewn byd mor greulon, mae’n cymryd dewrder a chryfder i gynnal calon feddal, cyffyrddiad cain, a theimladau sensitif. Os yw’r galon yn gryfach na’r dwylo, bydd goddefgarwch, tosturi a dewrder yn dod â mwy o ddagrau o lawenydd na magu tristwch.