Argyhoeddiad, dial, goleuedigaeth

Daliwch gafael ar yr hen, a byddwch chi’n diflannu. Mae amser barn arnom ni. Yn union fel y mae’r llyfrgell bellach wedi darfod, felly hefyd yr eglwys. Wrth gwrs, byddwn yn parhau i ddarllen, yn union fel y byddwn yn parhau i gredu, i addoli, i weddïo; ond trwy’r llyfrau yn ein dwylo, mewn eglwysi heb eu gwneud â dwylo. Gorwedd hanes. Pam sancteiddio’r celwyddau hynny mewn llyfrgelloedd? Gorwedd yr eglwys. Pam cysegru’r celwyddau hynny mewn eglwysi a adeiladwyd i wahanu menywod a dynion rhag meithrin perthnasoedd uniongyrchol, personol â’r byd-eang, y tragwyddol, â natur a chyda’r dwyfol, sut bynnag y canfyddir hynny?