Ein gwaed

Mae gennych chi rywfaint o waed sydd gen i, ond nad ydw i erioed wedi’i adnabod. Mae gen i rywfaint o waed sydd yn eiddo i chi, ond nad ydych chi erioed wedi’i wybod. Rydyn ni’n llifo, rydyn ni’n cwrs, rydyn ni’n rasio o fewn ein gilydd.