Eich nemesis

Fi fydd eich angel neu’ch melltith. Trin fi’n dda, byddaf yn eich trin yn well; fy nhrin yn wael, byddaf yn eich trin yn waeth. Nid oes gan deyrngarwch – y lleiaf o rinweddau – unrhyw beth i’w wneud ag ef. Nid wyf yn deyrngar; Rwy’n ymroddedig. Nid oes gan gyfiawnder, hefyd – rhagrith, parodi – unrhyw beth i’w wneud ag ef. Mae’n ymwneud â chydbwysedd, iawn, fel mewn tegwch, fel mewn cydraddoldeb; nid yn ei ystyr foesol, yn hytrach nag anghywir. Nid oes unrhyw dda a drwg goddrychol, dim da a drwg. Dim ond cydbwysedd ac anghydbwysedd sydd – cyffredinol, tragwyddol, diamwys. Bydd bywyd yn mynd am oes, llygad am lygad, dant am ddant. – rhan o god Hammurabi, yr Ymerodraeth Mesopotamaidd hynafol, BCE o’r 18fed ganrif, yn ystod rheol Hammurabi.