Ydych chi’n meiddio?

Nid y noson uchod, ond yn ddwfn yn y goedwig o goed tywyll, y dyfroedd cigfrain du yn trallwyso eu gwreiddiau â gwaed bywyd; yno, wedi ei guddio yn ebargofiant fy nirgelwch, a ydych yn meiddio mynd ar drywydd y fioledau y mae eu persawr persawr yn ystod y nos yn fwy beiddgar nag unrhyw bersawr o olau dydd? Paratowch, felly, i ildio i ddallineb, wedi’i arwain gan bob synhwyrau ond golwg.