Byrhoedledd

Profwch bopeth y bydd eich hunan yn y dyfodol yn diolch ichi. Y foment y byddwch chi’n gwrthod nawr, ni fyddwch chi byth yn gweld yn eich bywyd eto. Y pethau bach, yr eiliadau bach, yr ysbeidiau rhwng yr eiliadau hynny – achub bywyd, newid tynged… gweithred o anhunanoldeb, gweithred o drugaredd, gweithred o ras… adduned, addewid, aberth, ildio… maddeuant – mae’r eiliadau byrhoedlog hyn yn fwy na gallu unrhyw ddychymyg i ragweld.